Warning: Declaration of Redux_Color::output($style = '') should be compatible with Redux_Field::output(string $style = '') in /www/doc/www.pravnicipraha.cz/www/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/color/class-redux-color.php on line 20

Warning: Declaration of Redux_Typography::output($style = '') should be compatible with Redux_Field::output(string $style = '') in /www/doc/www.pravnicipraha.cz/www/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/typography/class-redux-typography.php on line 18

Law Grid 6

Trestní právo

V trestním řízení spočívá právní pomoc poskytovaná našimi právníky zejména v obhajobě obviněných v přípravném…

Závazkové občanské právo

V oblasti občanského práva nabízíme klientům právní pomoc v závazkových vztazích, jež zahrnuje přípravu/uzavírání typových…

Nemovitostní a realitní právo

Právní služby v oblasti nemovitostí poskytujeme především v souvislosti s transakcemi nemovitostí (převody nemovitostí na…

Právo obchodních společností

V oblasti obchodního práva nabízíme také poskytování právních služeb v souvislosti s korporátní problematikou, kdy…

Zdravotní právo – veřejné zdravotní pojištění

V oblasti pojišťovnictví nabízíme klientům právní pomoc při uplatňování nároků na pojistná plnění z pojistných…

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva zastupujeme klienty ve věcech rozvodů, a to ve formě sporných i…