Warning: Declaration of Redux_Color::output($style = '') should be compatible with Redux_Field::output(string $style = '') in /www/doc/www.pravnicipraha.cz/www/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/color/class-redux-color.php on line 20

Warning: Declaration of Redux_Typography::output($style = '') should be compatible with Redux_Field::output(string $style = '') in /www/doc/www.pravnicipraha.cz/www/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/typography/class-redux-typography.php on line 18

Zdravotní právo – veřejné zdravotní pojištění

V oblasti pojišťovnictví nabízíme klientům právní pomoc při uplatňování nároků na pojistná plnění z pojistných smluv, při hájení jejich oprávněných zájmů v případech, kdy jsou po nich pojišťovnami požadována peněžitá plnění v rámci regresních nároků, ale také odbornou právní pomoc při přípravě zprostředkovatelských smluv v oblasti pojišťovnictví (včetně tzv. MLM systémů) a uplatňování práv a právem chráněných zájmů v rámci obchodních závazkových vztahů z těchto smluv plynoucích.