Mgr. Zuzana FOUKALOVÁ

Mgr. Zuzana FOUKALOVÁ

V roce 2016 úspěšně završila magisterské studium oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od téhož roku pracuje pro naši advokátní kancelář. Dále je absolventkou magisterského dvouoborového studia Mezinárodní vztahy a Evropská studia.

Podstatné pracovní zkušenosti získala na Ministerstvu financí, kde po dobu dvou let pracovala jednak v elitním útvaru určeném k potírání finanční kriminality a dále v odboru Legislativa a právní služby, kde se podílela na přípravě rozhodnutí ministra v oblasti správního práva.

Ve své praxi se specializuje především na právo trestní, přičemž se zabývá rovněž všemi oblastmi práva soukromého, v rámci kterého se zaměřuje zejména na právo rodinné a civilní soudní spory.

 

Kontakt

  • +420 735 958 825
  • foukalova@pravnicipraha.cz